Zgłoszone uwagi do aPGW

W celu zapewniania możliwości aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron w  procesie tworzenia aktualizacji planów gospodarowania wodami,  o czym mowa w art. 119 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, s. 1 z późn. zm.), a także by zapewnić transparentność procesu konsultacji i dialogu ze społeczeństwem, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawia w załączeniu informację o sposobie odniesienia się do uwag złożonych dotychczas do aPGW.

 

Zachęca się wszystkich zainteresowanych do zabierania głosu w dyskusji  oraz proponowania alternatywnych działań i rozwiązań. Termin na składanie uwag upływa w dniu 22 czerwca 2015 r., zgodnie z ogłoszeniem dostępnym pod adresem www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Przedluzony-termin-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-aPGW.html. Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych znajdują się na stronach www.apgw.kzgw.gov.pl i www.rdw.kzgw.gov.pl.

Tabela rozbieżności do aPGW _17 03 2015.xlsx

Tabela rozbieżnosci do aPGW_05.08.2015.xlsx

x Informujemy, że strona www.apgw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.